Build your own SEO Report with our tools
Server infos
Keywords
Backlinks

Preview of the website in Thumbnail size.

Meta Keys provide information about a given Web page, most often to help search engines categorize them correctly. They are inserted into the HTML document, but are often not directly visible to a user visiting the site.

Title

انجمن بدنسازی و تناسب اندام ایران

Description

انجمن بدنسازی و تناسب اندام ایران حامی گسترش فرهنگ ورزش و سلامتی در جامعه ایرانی به لطف و عنایت حق تعالی بطور کاملا رایگان و بدون حمایت هیچ سازمان و ارگانی سالهاست که خدمت صادقانه را خط مشی خود قرار داده است. با ما همراه شوید

Keywords

انجمن ، نوشته ، اندام ، ارسال ، امروز ، اخبار ، موضوع ، توسط ، آخرین ، تناسب ، مشاهده ، آگهی ، آخرین ، عنوان ، آمار ، پاسخ ، عملیات ، feed ، مکمل ، بخشها ، نمایش ، زمان ، آغاز ، اطلاعات ، نویسنده ، ورزشی ، ورزش ، هورمون ، دانلود ، مورد ، تغذیه ، برنامه ، متفرقه ، testosterone ، تمرین ، چربی ، پرورش ، عوارض ، کنید ، جراید ، سایت ، مصرف ، مباحث ، مقالات ، سینه ، ایران ، رایگان ، بدنسازی ، موبایل ، انواع ، عضلات ، غذایی ، آموزش ، دوره ، کامپیوتر ، مطرح ، rectus ، کاهش ، oblique ، سایر ، برای ، پزشکی ، کلیه ، افزایش ، تبادل ، استروئید ، مطالعه ، مختلف ، acetate ، کراتین ، باشگاه ، خدمات ، قدرتی ، لاغری ، cypionate ، bodybuilding ، بازی ، افزار ، تستوسترون ، nandrolone ، متفـرقه ، سرطان ، مربوط ، سیستم ، قهرمانی ، erector ، شبكه ، وزنه ، مدیر ، موضوعات ، کاربران ، چاقی ، internal ، پاورلیفتینگ ، فروشگاه ، مدیریت ، تبلیغات ، صورت ، external ، محصولات ، ترین ، اسید ، بررسی ، ساعت ، femoris ، negatives ، جدید ، لوازم ، heavy ، تراکتورسازی ، محسن ، سایپا ، سیستم ، بازو ، دیروز ، توانید ، انسولین ، گلوتامین ، داروها ، تخصصی ، مقـالات ، anterior ، رژیم ، پروستات ، دارو ، باشد ، undecanoate ، ماسل ، آنلاین ، ساکارید ، apnea ، اسید ، کاربر ، propionate ، خودکار ، موضعی ، ارائه ، فروش ، متیل ، قهرمان ، کلسترول ، enanthate ، مشاوره ، تکنیک ، فیتنس ، کلاسیک ، اندازی ، مارک ، تاریخ ، انسانی ، افزاری ، بادی ، طریقه ، غـذایی ، مسائل ، سوالات ، بانوان ، تمرین ، تغـذیه ، استروئیدهای ، مفید ، سلامتی ، قسمت ، بهترین ، تمرینی ، پیامک ، استروژن ، سوزها ، جانبی ، گروه ، فوتبال ، چربی ، پروتئین ، سرشانه ، فشار ، نارسایی ، cable ، sternocleidomastoid ، نارسایی ، انسولینی ، قلبی ، teres ، مقاومت ، وابستگی ، انعقاد ، soleus ، سوما ، روانی ، سازی ، serratus ، قلبی ، سکته ، خشونت ، اکویی ، اکسی ، اختلالات ، پایگاه ، آنابولیک ، trapezius ، traps ، خانه ، transverse ، بشیر ، tibialis ، جانب ، هوازی ، مطالب ، سبزی ، upright ، الله ، triceps ، پوستی ، نیرو ، هالتر ، اتیل ، سوزی ، majar ، minor ، ضروری ، بیولوژیکی ، روزه ، اسکوات ، مربی ، آدرس ، بانک ، کمالی ، مناسب ، بالانس ، targeting ، kickbacks ، latissimus ، hamstrings ، maximus ، medius ، cyclohexylpropionate ، methenolone ، homocysteine ، dorsi ، dysphonia ، latissmus ، gynecomastia ، hirsutism ، phenylpropionate ، gluteus ، spinae ، sleep ، adductor ، longus ، dips ، biceps ، priapism ، spine ، carpi ، gastrocnemius ، extensor ، flexor ، nosebleeds ، lunges ، myosin ، pause ، rest ، giant ، down ، rhomboid ، sartorius ، deltoid ، partials ، jettison ، supports ، jump ، sets ، seated ، abdominus ، hydroxytestosterone ، pectoralis ، major ، extensions ، durabolin ، chain ، overhead ، peroneus ، pressdowns ، abdominis ، alopecia ، boldenone ، clitoromegaly ، quadriceps ، burns ، نامه ، هستند ، پمپاژ ، آمینه ، کشتی ، مسئولیت ، گردیده ، عهده ، گینرها ، کربو ، تجهیزات ، ریکاوری ، خوراکی ، غذایی ، سلولیت ، داروخانه ، قلابی ، دانش ، سینما ، صوتی ، کتاب ، همراه ، تصویری ، آزاد ، مشاوران ، انجام ، تلفن ، تعمیرات ، نویسی ، عامل ، اینترنت ، طراحی ، مولتی ، مردان ، ماشین ، بازار ، کننده ، استروئیـدهای ، نمایید ، داروهای ، پروهورمون ، سـیسـتم ، هـای ، پرداختن ، تخصصی ، پایگاه ، نشانه ، راهنما ، آمدید ، گذاری ، خوانده ، مدیران ، نمایش ، مهـم ، مکمـل ، استروئید ، داروهای ، anabolic ، آنتی ، قلابی ، تزریقی ، بودن ، workout ، بدنسـازی ، معدنی ، مواد ، رزیم ، بیماری ، آزمایش ، نکته ، گوناگون ، بروز ، شوند ، نشست ، نویی ، قلعه ، مطبوعاتی ، پالرمو ، بانوی ، یوونتوس ، یاوری ، غیبت ، خاطر ، مورینیو ، گواردیولا ، اعتمادش ، شمایل ، شهریار ، جدید ، انتظار ، قاسم ، تعداد ، قانونی ، توجیه ، انجمنها ، power ، copyright ، vbulletin ، آلمان ، طلویی ، داوری ، كلفتی ، گردن ، خانوادگی ، مجارستان ، متفاوت ، افراد ، بودیم ، آمده ، اعلام ، اكران ، فیلم ، عطار ، نیشابوری ، علویان ، انتقال ، كتاب ، آمریكایی ، تماس ، استخدام ، فعالیت ، سلامت ، آفتاب ، قاتل ، پرسپولیس ، دریاچه ، ارومیه ، دارد ، اهانت ، خلیلی ، تماشاگرانش ، مقابل ، میدان ، برای ، شدیم ، بازی ، کشور ، فولاد ، تقوی ، خدمت ، جلالی ، فنیل ، بدنسازی و ، تناسب اندام ، انجمن ها ، آخرین نوشته ، این انجمن ، ها بدنسازی ، عنوان بدنسازی ، در جراید ، پرورش اندام ، اخبار ورزشی ، مکمل های ، های غذایی ، ورزش های ، مباحث متفرقه ، انواع مکمل ، ایران اخبار ، برنامه تمرین ، پاسخ رایگان ، مصرف انواع ، internal oblique ، بدنسازی و ، ورزش های ، مقـالات متفـرقه ، هورمون رشد ، تغذیه چاقی ، طریقه مصرف ، استروئید ها ، بدنسازی مکمل ، تمرین پزشکی ، لاغری برنامه ، بادی کلاسیک ، چاقی لاغری ، توانید در ، فقط پیامک ، آگهی شما ، مکمل تغذیه ، سوالات شما ، هورمون ها ، کاهش وزن ، در آلمان ، soleus sternocleidomastoid ، پالرمو یوونتوس ، قهرمانی با ، set giant ، غذایی در ، trapezius traps ، teres minor ، majar tibialis ، anterior transverse ، serratus anterior ، داوری می ، heavy supports ، rectus femoris ، rectus abdominus ، rhomboid sartorius ، seated cable ، row serratus ، rectus abdominis ، pressdowns quadriceps ، heavy chain ، latissmus dorsi ، overhead extensions ، pectoralis pectoralis ، major peroneus ، sternocleidomastoid teres ، sartorius seated ، quadriceps rectus ، abdominis rectus ، pectoralis major ، myosin heavy ، dorsi lunges ، abdominus rectus ، latissimus latissmus ، tibialis anterior ، minor majar ، transverse trapezius ، traps triceps ، upright row ، kickbacks latissimus ، maximus hamstrings ، مغز سرطان ، سرطان مغز ، jettison jump ، targeting rest ، down negatives ، بدن سازی ، انعقاد خون ، آدرس باشگاه ، های پوستی ، چربی سوزی ، چربی سوز ، متیل تستوسترون ، hirsutism homocysteine ، propionate testosterone ، جدید شهریار ، external oblique ، flexor extensor ، carpi gastrocnemius

Robots
Revisit-After
Author
 • Description : Only 160 characters are displayed by Google.
 • Keywords : Some search engines accept 255 characters max.
 • Robots : Not provided. You could use INDEX, NOINDEX, FOLLOW, NOFOLLOW
 • Revisit-After : Not provided. You should use 7 (days) by default.
 • Author : not provided

Content Properties provide information and statistics about the type of content provided.

Favicon
No
Language
fa
Encoding
UTF-8
Loading Time
2 seconde(s) => 75.94 kb/s
File Size
151.89 kb.
Text Size
33.35 kb.
HTML Size
118.54 kb.
Text/HTML Ratio
28.13 %
Flash
No
Frame
No
iFrame
No
 • Text/HTML Ratio : You need to use more text for indexing.

Files Linked provide informations about the files included to build the page.

Image
164 with 161 ALT filled
Javascript
9
CSS
22
 • Image : Too much image
 • Css : Too much files. Try to clean or concat your files.

Links provided to display and browse this website.

Internal
391
External
35

Robots control whether search engine spiders are allowed to index a page or not, and whether they should follow links from a page or not.

Robots.txt
Yes
SiteMap
Yes

Headings highlight the important keywords by levels.

H1
1
H2
54
H3
4
H4
47
H5
0
 • H1 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.
 • H2 : You need to highlight less keywords by using this tag else you could decrease their importance.
 • H3 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.
 • H4 : You need to highlight less keywords by using this tag else you could decrease their importance.
 • H5 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.

MicroFormats are HTML extensions used for marking up people, organizations, events, locations, blog posts, products, reviews, resumes, recipes etc. Sites use Microformats to publish a standard API that is consumed and used by search engines, aggregators and other tools.

h-adr
0
h-card
0
h-entry
0
h-event
0
h-geo
0
h-item
0
h-product
0
h-recipe
0
h-resume
0
h-review
0
 • You should use Microformats to help search engines classify you.

Header makes browsers and search engines know about your page redirection.

WWW added
Yes
GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 303 See Other
Location: http://www.badan3azi.com/forum.php?s=2d4faa9aad7bcdcaea7957f5a0d73b68

IP determines the server address.

IP
70.38.12.140
IP Reverse
vs2.alignhosting.com

Geolocation displays where the server Ip is located.

Country
USA United States
Region
FL Florida
City
Hollywood
Postal code
33020
Latitude
26.0222
Longitude
-80.1496

Zoom map

Search Engine : Google

Page Rank
3 / 10
Backlinks
0
Indexed page
0

Search Engine : Bing

Backlinks
0
Indexed page
32

Search Engine : Alexa

Page Rank
168225
Rank Delta
+30865
Backlinks
207
Keywords

برنامه بدنسازی
بدنسازی
حل ریزش موی
ورزش شکم شش تکه
بدن سازی
شکم شش تکه
بدنسازی در خانه
سایت بدن سازی
بدن لختشو ديدم
برنامه تمرینی بدنسازی

Directory presence

Yahoo
No
Dmoz
No

Analysis : Visitor Geolocation by Alexa.

Analysis : Regional / City interest by Google.

Analysis : Daily Traffic Rank Trend by Alexa.

AlexaRank

Analysis : Daily Reach Graph by Alexa.

Alexa Daily Reach Graph

Analysis : Unique Visitors by Compete.

Analysis : Backlinks discovery by Majestic SEO.

Analysis : Monthly Global Page Views by Quantcast.

Quantcast Graph

Analysis : Monthly People by Quantcast.

Quantcast Graph

Analysis : Web Search Interest (Worldwide, Past 12 months) by Google Trends.

Social Media displays the community presence of this domain.

Facebook
0 Likes / 0 Shares / 0 Comments
Twitter
1 Tweet(s)
Google Plus
49 Post(s)
Pinterests
0 Post(s)
Delicious
0 Post(s)
StumbleUpon
0 Post(s)
LinkedIn
1 Post(s)